Torpedo Press

Regnskapsbilag for småbruket kunstneren vokste opp på utgjør den visuelle og narrative bærebjelken i boka. Svart/hvitt foto fra gården og egne tekster utfyller fortellinga. Gjennom tilbakeblikket speiles forskjellene mellom datidas og samtidas levesett, forvaltning av jord og naturressurser. Boka har også en tekst av forfatter og samfunnsdebattant Svenn Arne Lie.
99/9 Vestervik
Randi Annie Strand

Published by:
LevArText

Year:
2019

ISBN:
9788269029789


370 NOK
︎︎︎Add to cart