Torpedo Press

I 2002 foretok det tysk-norske kunstnerparet
I forbindelse med universitetets jubileumsutstilling, HISTORY FORMS MY REVOLUTION, lanserer Marte Johnslien boka Black and White and Everything In-Between - Prints, Reprints and Mental Prints of Eritrea. Johnsliens dokumentasjonsprosjekt startet i 2008 som en utforskning av Afrikas største samling av modernistisk arkitektur i Eritreas hovedstad, Asmara. Dette møtet fikk kunstneren til å pløye dypere ned i forholdet mellom norsk engasjement i Eritrea og lokale maktforhold - spesielt Norges forhold til revolusjonshæren EPLF og støtte i kampen om frigjøring fra Etiopia. Boka stiller spørsmål som i liten grad har vært adressert i norsk offentlighet. Ved å sidestille egne fotografier og tekster med gjenopptrykk av historiske dokumenter, skaper Johnslien en fortelling som utfordrer både offisielle metoder for historieskriving og narrasjonen bak det politiske Norges selvbilde.
Black and White and Everything In-Between
Marte Johnslien

Published by:

Year:
2011

ISBN:


450 NOK
︎︎︎Add to cart