Torpedo Press
Fra bibliotekundergrunnen: Leseliste for et fellesskap i emning
Eva Weinmayr


Fra bibliotekundergrunnen: Leseliste for et fellesskap i emning er andre tittel ut i Kunsten å publisere: relevante tekster på norsk, en pamflettserie for oversettelser av etablerte og kommende klassikere innen kunstnerisk publisering.

Kunnskapsdelingens politikk står sentralt i arbeidet til den tyske kunstneren Eva Weinmayr (f. 1963). I dette essayet fra 2016 løfter hun fram kunstneriske og aktivistiske publiseringsprosjekter som har funnet fram til oppfinnsomme strategier for spredning og deling av bøker og tekster, fra den amerikanske motkulturbevegelsens Whole Earth Catalog på 1960-tallet via den tyske studentbevegelsens piratforlag på 1970-tallet til dagens nettbaserte delingsaktivister, med initiativer som aaaaarg.org og memoryoftheworld.org.

«Under kapitalismen har forlagene, bokhandlene og de institusjonaliserte bibliotekene midler til å begrense tilgangen til, publiseringen og spredningen av tekster og bøker – rigiditeter som innbyr til kreativ nedbryting». Eva Weinmayr   Utgitt i serien Kunsten å publisere: relevante tekster på norsk
- en pamflettserie for etablerte og kommende klassikere innen kunstnerisk publisering.
Redigert av Lotte Grønneberg, Karin Nygård,
Elin Maria Olaussen og Karen Christine Tandberg
Oversatt fra engelsk av Karin Nygård


Skrift: Nimbus
Form: Lotte Grønneberg.
Trykket på Blekksprutn Risotrykkeri
Utgitt på Torpedo Press 2024
ISBN 978-82-93104-33-9Fra bibliotekundergrunnen. Leseliste for et fellesskap i emning

︎︎︎