Torpedo Press

I bokprosjektet «Månesyk» skaper fotografi, collage og tekst en personlig fortelling om tap og forsoning. Collagene berører tematikk knyttet til fotografiets rolle som minne spesielt og kunstens rolle som et rom for bearbeidelses-prosesser mer generelt. Å skjære den avdøde faren ut av fotografiet fremhever tapshistorien som er å finne i boken, og nye sammensetninger forteller om hvordan kunstneren leter etter sin far, etter relasjonen, og et uttrykk for sorgen – ikke bare over det som er tapt, men også det som aldri var.
Månesyk
Katja Høst

Published by:
Spring Press

Year:
2023

ISBN:
9788269330908

349 NOK
︎︎︎Add to cart