Torpedo Press

Sea Postcards er resultat av en gjestekunstner opphold på Tall Ships Races 2012, Boken dokumenterer 43 postkort, laget av tre, som var kastet i sjøen fra Irland til Sverige.
Sea Postcards
Imi Maufe

Published by:


Year:
2012

ISBN:


200 NOK
︎︎︎Add to cart