Tekster i utvalg (1964–2008)


︎Håkon Bleken

Håkon Bleken: tekster i utvalg (1964–2008) inneholder tekste skrevet av kunstneren fra tidlig i hans karriere og frem til i dag. Håkon Bleken er godt kjent blant norsk kunstpublikum for sitt samfunnsmessige og politiske engasjement. Det er derimot mindre kjent at han har en omfattende produksjon og publisering av essays, kronikker og debattinnlegg i aviser, tidsskrifter og magasiner. Boken bringer for første gang sammen et bredt utvalg av denne delen av Blekens produksjon, samtidig som det gir et sjeldent innblikk i norsk kunstoffentlighet fra 60-tallet og fremover. Boken fremhever forholdet mellom kunstneren og skribenten Bleken, men er også et dokument over en skiftende debattkultur. Blant tekstene i boka finner vi litterære essays og bitende aviskommentarer, analyser av kunstkritikk og debatter om bl.a. daværend kirkeminister Bondeviks sensur av Agnar Mykles kunstnerstipend og Jørgen Nash’s famøse introduksjon av happeningkuns i Norge.
19 x 13 cm
164 pages
150  NOK

Order:
order@torpedobok.no

Red. Tone Hansen, Eivind Slettemås
Håkon Bleken i intervju med Tone Hansen bakerst i boken.
Forord av redaktørene. Publikasjonen er utgitt med støtte fra Henie Onstad
Kunstsenter (HOK) og i samarbeid med HOK og Håkon Bleken.

Grafisk Design. Dag-Henning Brandsæter
Korrektur: Kathrine Ringnes, Line Ulekleiv
Transkribering: Morten Skaug, Kathrine Ringnes
Trykk: Bryne Offset
Papir: Cyclus Offset, Munken Print White 15
Torpedo Press 2009


ADDRESS


Torpedo Press

Rostockgata 28
0191, Oslo
Norway

Currently open by appointments.

︎︎︎Mailing list
︎︎︎Instagram
︎︎︎Facebook

CONTACT


General inquiries:
kontakt@torpedobok.no

Order / Distribution inquiries:  order@torpedobok.no

DISTRIBUTION*


︎︎︎Les Presses du Réel (FR, L, BE, CH)
35 rue Colson
21000 Dijon
France
T +33 3 8030 7523
M info@lespressesdureel.com

︎︎︎Idea Books (Europe, except FR, L, BE, CH)
Nieuwe Hemweg 6R
1013 BG Amsterdam
The Netherlands
T +31 20 6226154
M www.ideabooks.nl/contact/

︎︎︎ArtBook / D.A.P (US, UK, Rest of the World)
75 Broad Street
Suite 630
New York, NY 10004
T +212 627-1999
M orders@artbook.com

*Selected publications are available.
Contact order@torpedobok.no for details.

(This website was built by Kim Svensson)