Torpedo Press

Wiggle Room er en ikke-lineær, retrospektiv, bildebasert bok. Boka gir en samlende presentasjon av Andrea Bakketuns kunstnerskap gjennom de siste sytten årene. Den utforsker hva som skjer når arbeider gjenopptas med nye erfaringer og interessefelt, og hva oppstår når de kobles sammen på tvers av tid og kontekst.

Monumentale såpeskulpturer, pumpesystemer, video-kollasjer, research prosjekter og kinetiske skulpturer dirigert av insekter - Bakketuns arbeider opererer i en tilstand av forandring, med et rikt spekter av materialer og medier. Det skjøre og forgjengelige i forholdet mellom subjekt og objekt i verden rundt oss undersøkes intuitivt og på eklektisk vis. I Bakketuns verk har imidlertid selve sammenstillingen forrang over partene som er involvert; det er i kombinasjonen av elementer at verkene oppstår. Prosessene kan minne om alkymistisk aktivitet der drivgods fra forbrukersamfunnet kobles med naturens krefter.

Bakketun har sammen med designer Franziska Nast jobbet med eget bildearkiv som åpent materiale og kilde. De har fragmentert og satt sammen igjen arbeider på en bølgende dramaturgisk og ikke-hierarkisk måte. Wiggle Room tillater flere retninger på samme tid og utforsker åpenheten for forandring, nye koblinger og avsporinger i Bakketuns virke. Arbeider tas opp igjen og møtes på tvers av tid og kontekst. Leseren gis også mulighet til å danne nye narrativ, uten noe riktig svar eller retning.

Billedmaterialet i boken er ledsaget av tekstarbeider og dagboknotater skrevet av Bakketun selv, i tillegg inneholder den nyskrevne tekster av musiker og kunstner Espen Sommer Eide (NO) og kurator og skribent Maija Rudovska (LV).
Wiggle Room
Andrea Bakketun


Published by:
Grieg Wyller forlag

Year:
2023

ISBN:
9788269223224

440 NOK
︎︎︎Add to cart