Torpedo PressKARAVANE: Victor Linds Monument
Erling Mostue Bugge

Victor Linds Monument av Erling Moestue Bugge er første utgivelse i essayserien Karavane, der forfattere fra ulike fagfelt skriver om kunstverk som har hatt innvirkning på sin tid og bidratt til å utvide kunst- og samfunnsdebatten.Victor Linds skulptur Monument er et anti-monument som forvirrer våre antagelser for hva en klassisk skulpturform skal og bør være. Politiinspektør Knut Rød var ansvarlig for deporteringen av norske jøder til Auschwitz, men ble likevel frikjent etter krigen. I Victor Linds verk er Rød tilsynelatende enkelt fremstilt i bronse, stående på en svart steinsokkel iført tysk naziuniform mens han gjør nazihilsen. Sokkelen markerer tomheten ved det menneskelige fraværet og en katastrofe det knapt går an å fremstille, mens Rød plasseres som et menneskelig nærvær av skyld over denne. I boka foretar Bugge en tolkning av og går inn i fenomenet Knut Rød for å se hvordan verket konfronterer en skyggeside ved norsk historie og hvorfor dette oppleves provoserende. Det rokker ved vedtatte koder for hva et monument kan være – men hva slags koder er dette og hvordan formuleres de? Gjennom sin nærlesning utdyper Bugge verkets karakter og gir en større forståelse for egenarten i Victor Linds prosjekt.16.6 x 10.8 cm,  80 pages

Erling Moestue Bugge har MA i kunsthistorie fra University of Sussex, England (2001) og cand. philol i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo (2003). Han underviser i fotografihistorie, visuell kultur og
kunsthistorie og har blant annet skrevet for kunstkritikk.no, Billedkunst og Kunst og Kultur. Victor Linds Monument er forfatterens første bokutgivelse.
Publikasjonen er utgitt med støtte fra Fritt Ord og Norsk Kulturråd.

Torpedo Press 2011


KARAVANE: Victor Linds Monument